IEでもimg要素のlabelを効かせる(ライブラリ無し版)

注意

このJavaScriptは習作です。 至らない点が各所に残っている可能性があるので、参考にする際はご注意ください。

Sample

Mode

Code

/*@cc_on
var labels = document.getElementsByTagName('label');
for(var i=0; i<labels.length; i++) {
  labels[i].labelFor = labels[i].getAttributeNode('for').nodeValue;
  labels[i].onclick = function () {
    var cursorTarget = document.getElementById(this.labelFor);
    cursorTarget.focus();
    cursorTarget.click();
  }
}
@*/

JavaScript1000本ノック トップページへ